LIF-ServiceStöd vid reklamationer och indragningar
LIF.seLIF.seSidan du söker är indragen eller har flyttat.
Du kommer att bli automatiskt vidaredirigerad till LIF.se inom 5 sekunder.

Gå till: www.lif.se

Gå till: service.lif.se
Läkemedelsindustriföreningens Service AB  |  Box 17608  |  118 92 Stockholm  |  Telefon: 08-462 37 00  |  Fax: 08-462 02 92  |  E-post: info@lif.se