LIFs Samarbetsdatabas - sektion Intresseorganisationer
LIFs Samarbetsdatabas - sektion Intresseorganisationer

LIFs Samarbetsdatabas - intresseorganisationer (t.ex. patientföreningar)

Sedan en längre tid förekommer ett viktigt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan läkemedelsföretag och olika intresseorganisationer, exempelvis patientföreningar och handikappförbund. Alla samarbetsprojekt baseras på skriftliga avtal mellan parterna. En kortversion av dessa avtal återfinns i Sektion Intresseorganisationer i Samarbetsdatabasen. Som grund för avtalen ligger kapitel 3 i Läkemedelsbranschens etiska regelverk . LIFs medlemsföretag ansvarar för att respektive företags avtal / överenskommelse registreras i Samarbetsdatabasen.
 

LIFs Samarbetsdatabas  - sektion Intresseföreningar är en följd av utredningen ”Trovärdighetens pris” som presenterades i mars 2006 och det åtgärdsprogram LIFs styrelse antog i enlig­het med de förslag till åtgärder som utredaren Bengt Lindkvist presenterade. Läs mer om   utredningen.
 

Projekten skall vara publicerade senast den dagen dessa äger rum och i minst 30 dagar eller max 6 månader framåt. Sedan finns de sökbara under "Arkiverade projekt", se länk i vänster marginal. I vänster marginal finns även länk till söktips.

 

Sök aktuellt projekt

 

  

 

Välj datumintervall:

Från: 
     Till: Uppdaterad: 2014-11-06 09:35

Läkemedelsindustriföreningens Service AB  |  Box 17608  |  118 92 Stockholm  |  Telefon: 08-462 37 00  |  Fax: 08-462 02 92  |  E-post: info@lif.se