LIFs Samarbetsdatabas - sektion Samarbetsprojekt
LIFs Samarbetsdatabas - sektion Hälso- och sjukvårdspersonal - Samarbetsprojekt

LIFs databas för Samarbetsprojekt

LIFs Samarbetsdatabas - Sektion Hälso- och Sjukvårdspersonal - Samarbetsprojekt öppnades i januari 2011. Enligt överenskommelsen om information och utbildning av sjukvårdspersonal mellan LIF och SKL (gällande fr.o.m. 2011-01-01) får sådana samarbetsprojekt förekomma under förutsättning att de bl.a. redovisas öppet i LIFs samarbetsdatabas.

Projekten skall vara publicerade senast den dagen dessa äger rum och i minst 30 dagar eller max 6 månader framåt. Sedan finns de sökbara under "Arkiverade projekt", se länk i vänster marginal. I vänster marginal finns även länk till söktips.

 

Sök aktuellt projekt


 

 

  

 

Välj datumintervall:

Från: 
     Till: Uppdaterad: 2012-10-11 16:01

Läkemedelsindustriföreningens Service AB  |  Box 17608  |  118 92 Stockholm  |  Telefon: 08-462 37 00  |  Fax: 08-462 02 92  |  E-post: info@lif.se